MARTIAL ART OF AWARENESS POLSKA

ĆWICZENIA PODSTAWOWE

1. Rozciąganie

2. Kołysanie

3. Postawa.
Pozycja „czołowa”.
Przednia stopa 5 stopni wewnątrz, tylna – 40 na zewnątrz.

4. Absorpcja i Projekcja:
Ręce w przód i w tył
Ręce w górę i w dół
Otwarcie i zamknięcie rąk
Ręce naprzemiennie w przód i w tył
Ręce naprzemiennie w górę i w dół
Ręce w lewo i w prawo

5. Otwieranie i zamykanie.
Trzymanie kuli i obroty – otwarcia i zamknięcia ramion i kua.

6. Płaszczyzny trójwymiaru:

a). Płaszczyzna horyzontalna (poprzeczna/pozioma).
Wycieranie rękoma (8 kół)
Pionowe rolujące dłonie (kciuk i mały palec)

b). Płaszczyzna czołowa (przednia).
Obroty z trzymaniem kuli
Pełne przednie koła (8 kół)
Górne przednie wycieranie

c). Płaszczyzna strzałkowa.
Rolowanie ramion, łokci i nadgarstków naprzeciw ciała.
Rozszerzenie rolowania poza ciało (4 koła)

Połączenie wszystkich trzech płaszczyzn ruchu -„Bobing” (energia stosowa), trzymanie kuli.

7. Kondensacja i ekspansja.

8. Ćwiczenie: orbita makrokosmiczna.
Przepływ Yin i Yang z oddechem i zmianą pozycji ciała.

9. Oddech (tuna) skondensowany.
Żeby poczuć jak energia opada do Tan-Tien, by transformować energię (chi) w silę (jing).

10. Północ, Wschód, Południe, Zachód.
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do niego.

11. Wklęsłość i wypukłość (6 ćwiczeń: w trzech płaszczyznach, naprzemiennie).

12. Przenoszenie ciężaru.
Z rolowaniem bioder i zasysaniem energii (w pozycji „jeźdźca” i pozycji „czołowej”.

13. Praca nóg

1). Krok naprzód i w tył
2). Krok w bok
3). Naprzemienny krok obrotowy
4). Naprzemienny krok obrotowy po kole
5). Krok obracający o 180 stopni
6). Krok Kwiatu Śliwy

14. Kopnięcia.
By poczuć w jaki sposób wyprowadzać silę w nogach w różnych kierunkach utrzymując stabilność i być w stanie rozpoznać granice ruchu.
4 kierunkach, trzy rodzaje (12 kopnięć):

a). Z dołu w górę
b). Środkowe
c). Z góry na dół

15. Wyrzut rąk – 8 kierunków.
Ze środka na zewnątrz
Z zewnątrz do środka
Naprzemiennie
„Rybi ogon”
Różny zasięg
Różne sekcje

16. Wirujące ręce.
8 kręgów z partnerem. Ćwiczenie do rozpoznania jakości punku kontaktu i włączenia wszystkich ćwiczeń podstawowych podczas bycia w kontakcie z partnerem.

17. Lepkie ręce.
By rozwinąć wrażliwość w punkcie kontaktu z oponentem.
Żeby była możliwość odpowiedniego działania i reakcji do przenikania/przebicia obrony oponenta.

18. Pełnia lub Jedność.

Podczas ćwiczeń wyróżniamy różne jakości, celem jest manifestacja wszystkich jakości bezwzględnie [w każdym] ruchu lub ćwiczenia.

Kiedy osiągniecie stan ciągłego utrzymywania świadomości, utrzymaniu wszystkich jakości, koordynacji w każdym stawie [waszego ciała] i ciągłego przepływu chi w balansie z Yin i Yang w ciele i rozpoznacie kompletny cykl ruchu z Yin i Yang bez początku i bez końca.
Wy osiągniecie Pełnie i Jedność i będziecie musieli manifestować ją bez względu na działanie waszego oponenta, płynąć bez zakłócania waszej pełni. 

Każde z ćwiczeń należy wykonywać również z krokami.
Należy włączyć wszystkie ruchy do medytacji stojącej, jakby była ona swoistym tyglem dla 15 ćwiczeń.
Wszystkie ruchy w Zhong Xin Dao I Liq Chuan sprowadzają się do Zjednoczonego Ruchu z Pięciu Jakościami.