MARTIAL ART OF AWARENESS POLSKA

Forma motyla

1. Otwarcie
2. Podwójny Hak
3. Wytarcie i Pchnięcie
4. Lewe i Prawe Pociągnięcie
5. Złapanie i Hak
6. Rozdzielenie
7. Złapanie i Uderzenie
8. Zaczepienie, Przeniesienie, Cios w Górę i w Dół
9. Odparcie
10. Obrót, Podwójne Uderzenie Prawe i Lewe
11. Ściągnięcie i Rzut Prawy i Lewy
12. Mieląca Dłoń
13. Machnięcie i Pchnięcie
14. Obrót, Bark i Biodro Lewe i Prawe
15. Nawlekająca Dłoń Lewa i Prawa
16. Wytarcie i Pchnięcie
17. Projekcja w Dół, Złapanie i Kopnięcie
18. Podwójne Uderzenie w przód
19. Zgarnięcie Lewe i Prawe
20. Odparcie
21. Zamknięcie