MARTIAL ART OF AWARENESS POLSKA

GM Sam Chin

Grandmaster Profesor Sam F.S. Chin jest współ­au­torem, spad­ko­biercą oraz głównym nauczy­cielem stylu ZhongXinDao ILiqChuan. Jest też uznanym wojow­ni­kiem, który wygrywał wszystkie wszech­sty­lowe turnieje, w których brał udział. Od 25 lat Mistrz prowadzi semi­naria i warsz­taty na całym świecie. W dowód uznania Federacja Wushu Kung-Fu w USA wyróż­niła Mistrza China tytułem „Hall of Fame Outstanding Master”.

Biografia
Imię: Chin Fan Siong / Sam F. S. Chin
Imię po chińsku: 曾帆祥
Data urodzenia: 1 sierpnia 1954 r.

Mistrz Sam F. S. Chin jest twórcą ZhongXinDao oraz „strażnikiem stylu” ILiqChuan. Jest założycielem i prezydentem Stowarzyszenia ILiqChuan Rodziny Chin (CFILCA) i twórcą systemu stopni przyznawanych w tej sztuce.

Mistrz Sam Chin od dzieciństwa poznawał sztuki walki za pośrednictwem swojego ojca, twórcy ILiqChuan, Chin Lik Keonga. W latach osiemdziesiątych XX wieku wygrał wiele turniejów Pchających Rąk, jak również mistrzostwa Malezji kickboxingu w wadze ciężkiej w 1978 roku.

Federacja Wushu Kung-Fu w USA przyjęła go do „Hall of Fame” i przyznała mu tytuł „Outstanding Master”.

W sierpniu 2009 r. Mistrz Sam F. S. Chin został przez swojego ojca, Chin Lik Keonga, mianowany Strażnikiem i Dzierżawcą Linii Przekazu sztuki.

W 2016 roku Mistrz Sam Chin wyodrębnia i nazywa metodę kultywacji uważności i procesu nauki poprzez trening sztuki walki ILiqChuan jako ZhongXinDao.

Zmienia nazwę stylu na Zhongxindao Iliqchuan.

Dziś Mistrz Sam F. S. Chin przekazuje swoje nauki za pośrednictwem warsztatów prowadzonych na całym świecie. Mieszka obecnie w Pleasant Valley w Nowym Jorku z żoną i dziećmi.