MARTIAL ART OF AWARENESS POLSKA

Historia Stylu

Początki I Liq Chuan za granicą

Mistrz Chin i jego rodzina przenieśli się z Malezji do Kalifornii w 1991 roku. Rok później, jeden z jego najbliższych przyjaciół i brat w I Liq Chuan, Czcigodny Ju Ru poradził mu, by przybył do Monastyru Chuang Yen w Carmel w Nowym Jorku. Niedługo później Mistrz przeniósł się do Nowego Jorku. Poznał tam człowieka z Tajwanu imieniem Ruey Teng Chen, obdarzonego głębokim zrozumieniem filozofii buddyzmu chan (zen). Wielokrotnie rozmawiali o tym, jak podobne są zasady I Liq Chuan do koncepcji i filozofii chan. Z czasem Ruey napisał nawet Poemat I Liq Chuan.

Niedługo po tym, jak Mistrz Chin podjął pracę w monastyrze, poproszono go, by poprowadził klasę sztuk walki w programie anglojęzycznym. Na początku myślał o tym, by uczyć standardowej formy 24-ruchowej Tai Chi Chuan, jednak okazało się, że inny Sifu już jej naucza. Za namową Rueya postanowił więc uczyć swojej rodzinnej sztuki, I Liq Chuan. Pomyślał, że sztuka ta mogłaby być pomocna w lepszym zrozumieniu zasad chan (zen) i vice versa.

Inspiracje Mistrza China i rozwój koncepcji I Liq Chuan

W ciągu dziesięciu lat pracy i nauczania w Monastyrze Chuang Yen, głęboki wpływ na Mistrza Sam China wywarło wiele osób, w tym Czcig. Ji Ru, Czcig. Shen-Ming, Czcig. Achan Tong i Ruey Teng Chen. Przełom nastąpił w czasie, gdy Mistrz uczestniczył w warsztatach dynamicznej medytacji, kładącej nacisk na uważność i świadomość, prowadzonych przez Czcig. Achana Tonga, mnicha z Tajlandii. Mistrz Sam Chin rozwinął umiejętność obserwacji przemian w umyśle i ciele fizycznym oraz odnoszenia ich do prostoty i podstawy źródła. Dzięki uzyskaniu tej przenikliwej jasności zaczął wprowadzać filozofię zen do swojej sztuki rodzinnej. Zaczął wyodrębniać zasady jednoczące, jeszcze lepiej wyjaśniające podstawową mechanikę ciała i doświadczeń zmysłowych oraz ich relacji do świadomości mentalnej.

I Liq Chuan, jakim nauczane jest dziś przez Mistrza Sam F. S. China oraz jego dyplomowanych instruktorów opiera się na:

6 punktach fizycznych (Rozluźnienie; Środek grawitacji; Ustawienie/Wyrównanie; Punkt górnego centrum, środek masy; Wewnętrzne i zewnętrzne koło; Koordynująca moc wirowania).
3 koncepcjach mentalnych (Obecność, Bezkształtność, Neutralność).
Odczuciu „takości” (rzeczy takich, jakimi są).

Odnowiona struktura I Liq Chuan i system stopni

Mistrz Sam poszukiwał sposobów systematycznego rozprzestrzeniania sztuki i postanowił napisać przewodnik. Wraz z rozwojem koncepcji i filozofii I Liq Chuan, nie mógł nauczać sztuki dokładnie w taki sam sposób, w jaki odbywało się to w Malezji. Tam uczniowie pracują wyłącznie nad tym, czego każdemu indywidualnie brakuje do zrozumienia ruchu. Sztuka była tam w pewnym sensie spersonalizowana, a uczniowie o różnych cechach poznawali inne i być może ograniczone części sztuki. W taki wypadku trudno byłoby uczniom w pełni pojąć esencję sztuki i doświadczyć głębokich nauk, które ma do zaoferowania I Liq Chuan.

Mistrz Sam Chin zrozumiał, że aby móc w pełni przekazać swoim uczniom sztukę, nie wystarczy, żeby potrafili oni wyrazić ją w działaniu – powinni również doświadczać całości sztuki we wszystkich jej aspektach i w pełni zrozumieć jej esencję. Aby to umożliwić, Mistrz stworzył system stopni i jasno wyłożył materiał zawierający zasady i koncepcje, mający pomóc uczniom na każdym etapie nauki, tym samym czyniąc sztukę powszechnie przejrzystą.

Założył również Stowarzyszenie I Liq Chuan Rodziny Chin (CFILCA) w celu utrzymania czystości sztuki. Organizacja jest odpowiedzialna za nadzorowanie programu nauczania oraz zdawania stopni I Liq Chuan.

Publikacja książki „Martial Art of Awareness”

Pierwotnie książka została napisana jako przewodnik przeznaczony lepszemu zrozumieniu sztuki przez uczniów. Ze względu na aspiracje arcymistrza [ojca Sam China – przyp. tłum.], który pragnął, by jego sztuka rodzinna została udokumentowana, Mistrz Sam Chin skorzystał z okazji, by rozszerzyć przewodnik do postaci książki („I Liq Chuan – Martial Art of Awareness” – tł. „I Liq Chuan – sztuka walki oparta na świadomości”). Po niemal 10 latach rozwoju prac książka została w końcu wydana w roku 2003. Z biegiem lat Mistrz opublikował również „Przewodnik po systemie”, jak również jego drugie, wzbogacone wydanie, z których jego uczniowie korzystają w swojej nauce.

System I Liq Chuan, skonstruowany przez Mistrza Sam China, został w ciągu wielu lat wypróbowany na całym świecie, a dowodem jego skuteczności jest odzew ze strony uczniów oraz ich widoczny rozwój. Za pośrednictwem szczegółowego i przejrzystego systemu stopni CFILCA dyplomowała wielu bardzo wysoko wykwalifikowanych instruktorów. Od czasów pierwszej klasy I Liq Chuan, składającej się z nie więcej niż 10 uczniów, nauczanej w Monastyrze Chuang Yen w roku 1993, dziś sztuka rozprzestrzenia się po świecie. Ćwiczą ją obecnie tysiące uczniów pod kierownictwem i przewodnictwem Mistrza Sam F. S. China, a także jego oddanych osobistych uczniów i dyplomowanych instruktorów.

Pierwszy Spadkobierca Linii Przekazu – Strażnik I Liq Chuan

W sierpniu 2009 roku, w wieku 55 lat, Mistrz Sam Chin został oficjalnie tytułowany Strażnikiem i Dzierżawcą Linii Przekazu sztuki stworzonej przez swojego ojca. Od czasu swojej pracy w klasztorze Chuang Yrn, Mistrz Sam Chin wprowadził praktykę kultywacji uważności do programu I Liq Chuan. Ponieważ aspekt kultywacji uzyskał czołową rolę w programie, nastąpiła zmiana z roli kultywacji jako narzędzia rozwoju sztuki walki do roli sztuki walki jako narzędzia kultywacji. Teraz, w 2016 roku, jest jasne, że ta metoda kultywacji poprzez trening sztuki walki rozwinęła się w dyscyplinę samą w sobie, co doprowadziło Mistrza Sam China do powołania i nazwania tego procesu jako Zhong Xin Dao.

Zhong Xin Dao definiuje i określa przewodnią ideę podejścia Mistrza Sam China. To podejście do nauki i kultywacji, jak i zrozumienia podstawowych zasad ruchu i natury. Chińskie słowo Zhong oznacza środek lub centrum. Xin to serce lub zrozumienie. Dao to ścieżka. Mistrz Sam Chin często mówił o „ścieżce” w poznawaniu głębszych aspektów swojego stylu rodowego. Jego główną intencją było sprawienie, żeby jego uczniowie oraz uczniowie jego uczniów byli w stanie dotrzeć do najwyższego poziomu umiejętności. Jego pasja doprowadziła go do utworzenia Zhong Xin Dao w celu podkreślenia znaczenia tej ścieżki.

Dziś Mistrz Sam F. S. Chin kontynuuje nauczanie za pośrednictwem seminariów organizowanych na całym świecie. Mieszka w Pleasant Valley w stanie Nowy Jork ze swoją żoną.