MARTIAL ART OF AWARENESS POLSKA

KODEKS ZACHOWANIA UCZNIÓW ZHONGXINDAO ILIQCHUAN KUNG-FU

(Wu Deh – zasady moralne w Sztukach Walki)

A. Każdy uczeń powinien być:

1. Pełen szacunku
2. Prawy
3. Godny zaufania
4. Lojalny
5. Skromny
6. Uczciwy

B. Każdy uczeń powinien rozwijać następujące cechy:

1. Odwaga
2. Cierpliwość
3. Wytrwałość
4. Rozmyślność
5. Wytrzymałość
6. Szczerość
7. Odpowiedzialność
8. Wdzięczność