MARTIAL ART OF AWARENESS POLSKA

System stopni

Celem zdawania stopni jest danie każdemu uczniowi poczucia, że jego umiejętności wymagane na danym poziomie zostały sprawdzone i uznane przez oficjalnie upoważnionego do tego instruktora.

Uczeń, posiadający dany stopień, ma pewność, że gdy pójdzie na dowolny trening, warsztaty czy seminarium I Liq Chuan na całym świecie, jego poziom umiejętności zostanie tam rozpoznany i uszanowany.

Uczeń I Liq Chuan, pozbawiony tego rodzaju rozpoznania, nie posiadałby autorytatywnej podstawy, by wypowiadać opinie bądź udzielać instrukcji dotyczących tej sztuki.

Instruktorzy naszej Szkoły mają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów do czwartego poziomu uczniowskiego oraz pierwszego poziomu instruktorskiego włącznie.

Egzaminy może zdawać każdy uczeń, będący członkiem CFILCA z odpowiednim stażem treningowym.

Stopnie uczniowskie

Poziomy certyfikacjiMinimalne wymogi do ukończenia poziomuMinimalny materiał studiowany na tym poziomie
UczeńZarejestrowany uczeń zrzeszonej szkoły I Liq Chuan15 podstawowych ćwiczeń
1 stopieńMinimum pół roku, w tym 50+ godzinMechanika ciała I Liq Chuan ćw. 1 – 10
2 stopieńMinimum pół roku, w tym 50+ godzinMechanika ciała I Liq Chuan ćw. 11 – 15
3 stopieńMinimum pół roku, w tym 50+ godzinForma 21 I Liq Chuan
4 stopieńMinimum pół roku, w tym 50+ godzinForma Motyla I Liq Chuan
5 stopieńMinimum 1 rok oraz zrozumienie koncepcji i filozofiiWirujące Ręce w miejscu – 8 kół, koncepcje i filozofia
6 stopieńMinimum 1 rokWirujące Ręce w Ruchu – 8 kół w różnych zasięgach i sekcjach
7 stopieńMinimum 1 rokLepkie Ręce – Górne
8 stopieńMinimum 1 rokLepkie Ręce – Dolne
9 stopieńMinimum 1 rokLepkie Ręce – styl wolny -w ruchu
10 stopieńMinimum 1 rokChin Na (przechwytujące dłonie)
11 stopieńMinimum 1 rokSan Shou – metoda wolnej walki
Medytacja i filozofiaMinimum 6 lat, 3 stopień oraz satysfakcjonujące zrozumienie medytacji, koncepcji i filozofiiMedytacja, koncepcje i filozofia


Stopnie instruktorskie

Uczeń, który zdał egzamin 3 stopnia, może aplikować do programu instruktorskiego; jest to program dobrowolny.

Minimalne wymogi do podjęcia egzaminuPoziomy certyfikacjiMinimalny materiał studiowany na tym poziomie
3 stopień1 stopień instruktorski15 ćwiczeń podstawowych, Forma 21 z zastosowaniami
4 stopień2 stopień instruktorskiForma Motyla z zastosowaniami
5 i 6 stopień3 stopień instruktorskiWirujące Ręce – w miejscu i w ruchu, 8 kół, różne zasięgi i sekcje, Koncepcje i filozofia
7 i 8 stopień4 stopień instruktorskiLepkie Ręce – Górne i Dolne
9 i 10 stopień5 stopień instruktorskiChin Na (Przechwytujące Ręce),Wolne Lepkie Ręce w ruchu
11 stopień6 stopień instruktorskiSan Shou – metoda wolnej walki
3 stopień oraz medytacja i filozofiaStopień instruktorski – koncepcje medytacji i filozofiaMinimum 6 lat systematycznej nauki

Instruktorzy otrzymują uprawnienie do nauczania materiału, który znajduje się w zakresie ich certyfikacji i mogą występować jako certyfikowani instruktorzy.