MARTIAL ART OF AWARENESS POLSKA

zhongxindao

W sierpniu 2009 roku, w wieku 55 lat, Mistrz Sam Chin został oficjalnie tytułowany Strażnikiem i Dzierżawcą Linii Przekazu sztuki stworzonej przez swojego ojca. Od czasu swojej pracy w klasztorze Chuang Yen, Mistrz Sam Chin wprowadził praktykę kultywacji uważności do programu I Liq Chuan. Ponieważ aspekt kultywacji uzyskał czołową rolę w programie, nastąpiła zmiana z roli kultywacji, jako narzędzia rozwoju sztuki walki, do roli sztuki walki jako narzędzia kultywacji. Teraz, w 2016 roku, jest jasne, że ta metoda kultywacji poprzez trening sztuki walki rozwinęła się w dyscyplinę samą w sobie, co doprowadziło Mistrza Sam China do powołania i nazwania tego procesu jako Zhong Xin Dao.

Zhong Xin Dao definiuje i określa przewodnią ideę podejścia Mistrza Sam China. To podejście do nauki i kultywacji, jak i zrozumienia podstawowych zasad ruchu i natury. Chińskie słowo Zhong oznacza środek lub centrum. Xin to serce lub zrozumienie. Dao to ścieżka, droga, sposób. Mistrz Sam Chin często mówił o „ścieżce” w poznawaniu głębszych aspektów swojego stylu rodowego. Jego główną intencją było sprawienie, żeby jego uczniowie oraz uczniowie jego uczniów byli w stanie dotrzeć do najwyższego poziomu umiejętności. Jego pasja doprowadziła go do utworzenia Zhong Xin Dao w celu podkreślenia znaczenia tej ścieżki.

Dziś Mistrz Sam F. S. Chin kontynuuje nauczanie za pośrednictwem seminariów organizowanych na całym świecie. Mieszka w Pleasant Valley w stanie Nowy Jork ze swoją żoną.

Tłumaczenia / Interpretacje Zhong Xin Dao
Język chiński jest bogaty w wielopoziomowy symbolizm i znaczenia.
Aby pomóc w zrozumieniu nazwy, przedstawiamy listę możliwych do zastosowania interpretacji:

Zhong – 中 – zhōng
1. centrum, środek, wnętrze, serce
2. centralny
3. wewnątrz, w procesie, w środku, w toku, poprzez
4. umiarkowany, średni, pośredni
5. neutralny
6. trafić (w cel)
7. osiągać
8. trafić w sedno, mieć rację, osiągnąć sukces

Xin – 心 – xīn
1. umysł, serce, duch, dusza, myśl, idea
2. uwaga, umysł, zainteresowanie, intencja
3. serce, wewnętrzne uczucie, emocja, stan emocjonalny
4. całym sercem, uczciwość, czyste serce
5. sympatia, serce, namysł, hojne usposobienie
6. znaczenie, centrum, rdzeń, esencja, odpowiedź (na zagadkę)
7. serce, umysł, rdzeń, duch, witalność, wewnętrzna siła, szpik

Dao – 道 – dào
1. słowo
2. droga, ścieżka
3. metoda, sposób